Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 02/2015 (Α/Α 1009)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 02/2015 με Α/Α 1009  για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "ΠαροχήΥπηρεσιών προσχολικής αγωγής και παροχή δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 2015-2016".

Στοιχεία Πρόσκλησης
Κωδικός Πρόσκλησης : 02/2015
Α/Α ΟΠΣ : 1009
Άξονας Προτεραιότητας : (05) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.
Θεματικός στόχος : ΘΣ9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 18/8/2015- Λήξης : 21/8/2015
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 517.640 €

Πρόσκληση
Συνημμένα πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech