Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 4/2015 (Α/Α 1107)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης 04/2015 με Α/Α 1107 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Τεχνική Βοήθεια Στήριξης Δράσεων ΕΤΠΑ".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 04/2015
Α/Α ΟΠΣ : 1107
Άξονας Προτεραιότητας : (07) Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Θεματικός στόχος : -
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 23/10/2015  - Λήξης : 30/11/2023
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 5.210.908 €
 

Πρόσκληση   - (εναλλακτική διεύθυνση μεταφόρτωσης εδώ)

Συνημμένα πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech