Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 5/2015 (Α/Α1100)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 5/2015 με Α/Α 1100  για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Επενδύσεις στη διαχείριση υδάτινων πόρων (πόσιμο νερό)".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 5/2015
Α/Α ΟΠΣ : 1100
Άξονας Προαεραιότητας : (02) Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη
Θεματικός στόχος : (ΘΣ6) Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 12/11//2015  - Λήξης :26/11/2015
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 3.250.000 €
 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech