Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 12/2015 (Α/Α 1179)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 12/2015 με Α/Α 1179  για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 12/2015
Α/Α ΟΠΣ : 1179
Άξονας Προιτεραιότητας : (02) Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ6) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 24/11//2015  - Λήξης : 7/12/2015
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 1.500.000 €
 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech