Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 15/2016 (Α/Α 1201)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 15/2015 με Α/Α 1201 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 15
Α/Α ΟΠΣ : 1201
Άξονας Προτεραιότητας : (02) Προαστασία Περιβάλλοντος και αειφόρος Ανάπτυξη.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ4) Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
Δυνητικοί φορείς : Δήμος Αρταίων, Δήμος Ηγουμενιτσας, Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Πρέβεζας
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 3/2/2016  - Λήξης : 4/3/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 500.000 €
 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech