Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 16/2016 (Α/Α 1314)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 16/2015 με Α/Α 1314 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Υλοποίηση Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης)".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 16
Α/Α ΟΠΣ : 1314
Άξονας Προτεραιότητας : (02) Προαστασία Περιβάλλοντος και αειφόρος Ανάπτυξη.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ6) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Δυνητικοί φορείς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου/Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Υδάτων Ηπείρου, Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 24/2/2016  - Λήξης : 29/7/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 100.000 €
 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech