Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 19/2016 (Α/Α 1335)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 19/2015 με Α/Α 1335 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Δράσεις υλοποίησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού και οριοθέτησης ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 19 
Α/Α ΟΠΣ : 1335
Άξονας Προτεραιότητας : (02) Προαστασία Περιβάλλοντος και αειφόρος Ανάπτυξη.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ6) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Δυνητικοί φορείς : Δήμος Ζίτσας, Δήμος Ηγουμενίτσας, Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Πάργας, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άρτας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας , Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΣΥΔΚΛΙ)
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 24/2/2016  - Λήξης : 31/5/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 1.400.000 €
 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech