Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 21/2016 (Α/Α 1363)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 21/2015 με Α/Α 1363 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 21
Α/Α ΟΠΣ : 1363

Άξονας Προτεραιότητας : (05) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και κάθε διάκρισης.
Δυνητικοί φορείς : Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (ΟΚΠΑΠΑ) Δήμου Ιωαννιτών
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 25/2/2016  - Λήξης : 29/2/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 583.541,84 €

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech