Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 24/2016 (Α/Α 1461)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 24/2016 με Α/Α 1461 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Τεχνική βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 24
Α/Α ΟΠΣ : 1461
Άξονας Προτεραιότητας : (06) Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ.
Θεματικός στόχος
Δυνητικοί φορείς : ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 12/5/2016  - Λήξης : 31/12/2023
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 768.274 €
 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech