Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 25/2016 (Α/Α 1552)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 25/2016 με Α/Α 1552 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Κέντρα Κοινότητας".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 25
Α/Α ΟΠΣ : 1552
Άξονας Προτεραιότητας : (05) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.
Θεματικός στόχος :(ΘΣ9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.
Δυνητικοί φορείς : Δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου - Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, που συστήνονται και εποπτεύονται από τους Δήμους, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ή άλλοι δημοτικοί φορείς - Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που συστήνονται και εποπτεύονται από τους Δήμους

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 17/6/2016  - Λήξης : 1/9/2016 11/8/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 1.297.320 €

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech