Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 26/2016 (Α/Α 1562)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην Τροποποιηση της Πρόσκλησης 26/2016 με Α/Α 1562 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 26
Α/Α ΟΠΣ : 1562

Άξονας Προτεραιότητας : (05) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ9)  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και κάθε διάκρισης..
Δυνητικοί φορείς : ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας, ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών και Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Η Μέριμνα", ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου, ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρέβεζας, ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου, ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, Νέα Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλιατών (ΝΕ.Κ.Ε.ΔΗ.Φ.)
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 17/6/2016  - Λήξης : 11/8/2016 4/8/2016 18/7/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 858.040 €

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech