Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 29/2016 (Α/Α 1565)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 29/2016 με Α/Α 1565 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017".

Στοιχεία Πρόσκλησης
Κωδικός Πρόσκλησης : 29
Α/Α ΟΠΣ : 1565
Άξονας Προτεραιότητας : (05) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.
Δυνητικοί φορείς : Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 13/7/2016 - Λήξης : 12/8/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 2.559.907 €

Πρόσκληση
Συνημμένα πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech