Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 31/2016 (Α/Α 1614)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 31 με Α/Α 1614 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτος 2016-2018".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 31
Α/Α ΟΠΣ : 1614
Άξονας Προτεραιότητας : (05) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.
Δυνητικοί φορείς : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέας Παιδείας
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 18/7/2016 - Λήξης : 26/8/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 380.000 €

Πρόσκληση (Εκδ. 2.0)
Συνημμένα πρόσκλησης (Εκδ. 2.0)

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech