Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην ανακοίνωση της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος” 2014-2020

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : -
Α/Α ΟΠΣ : -
Άξονας Προτεραιότητας : -

Θεματικός στόχος : -
Δυνητικοί φορείς : Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμος Ιωαννιτών
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 22/11/2016 - Λήξης : 13/1/2017
Προϋπολογισμός : Αναφερόμενος στην πρόσκληση

Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech