Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 35/2016 (Α/Α 1928)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 35 με Α/Α 1928 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 35
Α/Α ΟΠΣ : 1928
Άξονας Προτεραιότητας : (02) Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ4) Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
Δυνητικοί φορείς : Περιφέρεια Ηπείρου.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 9/1/2017 - Λήξης : 3/3/2017
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 150.000 €

Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech