Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 38/2017 (Α/Α 2035)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 38 με Α/Α 1552 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Συστήματα παροχής πληροφόρησης και προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 38
Α/Α ΟΠΣ : 2035
Άξονας Προτεραιότητας : (03) Ενίσχυση υποδομών μεταφορών.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ7) Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων..
Δυνητικοί φορείς : Υπουργείο Εσωτερικων και Διοικητικης Ανασυγκροτησης
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 14/2/2017 - Λήξης : 07/04/2017 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 1.000.000 €

Πρόσκληση (1.0) 
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech