Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 43/2017 (Α/Α 2222)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 43 με Α/Α 2222 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ για το σχολικό έτος 2017-2018".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 43 
Α/Α ΟΠΣ : 2222
Άξονας Προτεραιότητας : (05) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.
Δυνητικοί φορείς : Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 26/6/2017 - Λήξης : 10/7/2017 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 265.722 €

Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech