Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 49/2017 (Α/Α 2426)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 49 με Α/Α 2426 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 49

Α/Α ΟΠΣ : 2426

Άξονας Προτεραιότητας : (04) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Θεματικός στόχος : (09) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Δυνητικοί φορείς : Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ενώσεις γονέων ατόμων με Αναπηρία, κλπ) της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 08/1/2018 - Λήξης : 8/2/2018
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 200.000 €

Πρόσκληση (εναλλακτική διεύθυνση μεταφόρτωσηςεδώ)
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech