Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 53/2018 (Α/Α 2427)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 53/2018 με Α/Α 2427 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο " Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα ".

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης: 53/2018

Α/Α ΟΠΣ: 2427

Θεματικός στόχος: (ΘΣ04) Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων: Έναρξης: 15/01/2018 - Λήξης: 23/02/2018

Προϋπολογισμός: Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 4.500.000 €

Πρόσκληση (εναλλακτική διεύθυνση μεταφόρτωσης εδώ)
Συνημμένα Πρόσκλησης

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech