Πρόσκληση 53/2018 (Α/Α 2427)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης 53/2018 με Α/Α 2427 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο " Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα ".

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης: 53/2018

Α/Α ΟΠΣ: 2427

Έκδοση : 2/0

Άξονας Προτεραιότητας : (02) Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ04) Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
Δυνητικοί Δικαιούχοι : ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 15/01/2018 - Λήξης : 2/03/2018 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 4.500.000 €

Πρόσκληση (εναλλακτική διεύθυνση μεταφόρτωσης εδώ)
Συνημμένα Πρόσκλησης