Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 56/2018 (Α/Α 2436)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 56/2018 με Α/Α 2436 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο " Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία ". 

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 56/2018

Α/Α ΟΠΣ : 2436

Άξονας Προτεραιότητας : (01) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ02) Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, και εποπτευόμενοι φορείς αυτού

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 16/04/2018 - Λήξης : 15/06/2018 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 300.000 €

Πρόσκληση

Συνημμένα

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech