Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 56/2018 (Α/Α 2436) (4η τροποποίηση)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης 56/2018 με Α/Α 2436 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο " Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία ". 

Η τροποποίηση αφορά την παράταση υποβολής προτάσεων έως 21/12/2018 

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 56/2018

Α/Α ΟΠΣ : 2436

Άξονας Προτεραιότητας : (01) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ02) Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, και εποπτευόμενοι φορείς αυτού

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 16/04/2018 - Λήξης : 23/11/2018 21/12/2018
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 300.000 €

Πρόσκληση

Συνημμένα

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech