Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 57/2018 (Α/Α 2436) - 2η τροποποίηση

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης 57/2018 με Α/Α 2446 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο " Ανάπτυξη Έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities)»".

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 57/2018

Α/Α ΟΠΣ : 2446

Άξονας Προτεραιότητας : (01) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ02) Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ και Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου Ιωαννιτών 

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 16/04/2018 - Λήξης : 28/9/2018 29/10/2018
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 500.000 €

Πρόσκληση (Εκδ. 3)

Συνημμένα

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech