Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 54/2018 (Α/Α 2542)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 54/2018 με Α/Α 2542 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας».

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 54/2018

Α/Α ΟΠΣ : 2542

Άξονας Προτεραιότητας : (05) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

Θεματικός στόχος : (09) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Δυνητικοί φορείς : 

  • Δήμοι, της Περιφέρειας Ηπείρου
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, που συστήνονται και εποπτεύονται από τους Δήμους
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που συστήνονται και εποπτεύονται από τους Δήμους

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 18/01/2018 - Λήξης : 22/2/2018
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 113.640 €

Πρόσκληση

Συνημμένα

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech