Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 47/2017 (Α/Α 2421) - 1η Τροποποίηση

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της έκδοση της Πρόσκλησης 47 με Α/Α 2421 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης – 2η προκήρυξη".
Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 47
Α/Α ΟΠΣ : 2421
Άξονας Προτεραιότητας : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη
Θεματικός στόχος : Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Δυνητικοί φορείς : 
  • ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
  • ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  • ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
  • ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 8/1/2018 - Λήξης : 26/4/2018 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 3.300.000  €

Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech