Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 64/2018 (Α/Α 2441) - 1η τροποποίηση

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η τροποποίηση της έκδοσης της Πρόσκλησης 64/2018 με Α/Α 2441 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.». 

Η τροποποίηση αφορά την παράταση υποβολής προτάσεων έως 16/11/2018

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 64/2018

Α/Α ΟΠΣ : 2441

Άξονας Προτεραιότητας : (01) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ02) Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
  • Περιφέρεια Ηπείρου
  • Δήμοι
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Σύνδεσμοι Ύδρευσης, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών)
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων (Επιμελητήρια)

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 02/07/2018 - Λήξης : 28/09/2018 16/11/2018
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 1.700.000 €

Προϋπολογισμός Προτεινόμενων Πράξεων: 100.000,00 € - 250.000,00 €.

Διαδικασία Αξιολόγησης : Συγκριτική

Πρόσκληση (2η Έκδοση)

Συνημμένα

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech