Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 68/2018 (Α/Α 3211)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 68/2018 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021» 

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 68/2018

Α/Α ΟΠΣ : 3211

Άξονας Προτεραιότητας : (05) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ09) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 27/07/2018 - Λήξης : 24/08/2018 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 127.823€

Διαδικασία Αξιολόγησης : Άμεση

Πρόσκληση
Συνημμένα

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech