Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 70/2018 (Α/Α 3287)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 69/2018 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας» 

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 70/2018

Α/Α ΟΠΣ : 3287

Άξονας Προτεραιότητας : (02) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ06) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • Δήμοι
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) (ΔΕΥΑ Δήμων)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 30/08/2018 - Λήξης : 28/02/2019 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 2.924.863,00 €, με δυνατότητα ένταξης έως το 800% του ύψους της συγχρ. δημόσιας δαπάνης

Διαδικασία Αξιολόγησης : Άμεση

Πρόσκληση
Συνημμένα

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech