Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 62/2018 (Α/Α 2979)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 62/2018 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Δράσεις Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων»

 

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 62/2018

Α/Α ΟΠΣ : 2979

Άξονας Προτεραιότητας : (05) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ09) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (με καταστατική αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του N.4139/2013)
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (με καταστατική αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του N.4139/2013)
  • Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»
  • ΚΕΘΕΑ
  • ΟΚΑΝΑ

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 22/10/2018 - Λήξης 21/2/2019 
Προϋπολογισμός : Συγχρ. Δημόσια Δαπάνη 2.515.200,00 €.

Διαδικασία Αξιολόγησης : Άμεση

Πρόσκληση
Συνημμένα

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech