Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 63/2018 (Α/Α 3023) - 2η τροποποίηση

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση (ως προς την λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων) της Πρόσκλησης 63/2018 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα». 

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 63/2018

Α/Α ΟΠΣ : 3023

Άξονας Προτεραιότητας : (05) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ09) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ/Α/96/17.5.1999)
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ/Α/96/17.5.1999)

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 15/11/2018 - Λήξης 30/10/2019 30/1/2020
Προϋπολογισμός : Συγχρ. Δημόσια Δαπάνη 2.668.850,00 €.

Διαδικασία Αξιολόγησης : Άμεση

pdfΠρόσκληση

pdf Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech