Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 76/2018 (Α/Α 3424)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 76/2018 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Πρωτ/μιας Φροντίδας Υγείας από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας στην Περιφέρεια Ηπείρου».

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 76/2018

Α/Α ΟΠΣ : 3424

Άξονας Προτεραιότητας : (05) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ09) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 20/12/2018 - Λήξης 28/2/2019 
Προϋπολογισμός : Συνολική Δημόσια Δαπάνη 12.564.470,58 €.          Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 5.606.895,00 €.

Διαδικασία Αξιολόγησης : Άμεση

pdfΠρόσκληση

pdf Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech