Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 58-2018 Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e – business) - 3η Τροποποίηση

Η 3η τροποποίηση της πρόσκλησης 58-2018 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)» αφορά τα ακόλουθα σημεία:

Αντικατάσταση της παραγράφου 6.4.2 «Διάρκεια των έργων» «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης» με την «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης».

Πρόσκληση ( 3η Τροποποίηση)

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech