Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 88/2019 (Α/Α 3851)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης 88/2019 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας».

Στοιχεία Πρόσκλησης 


Κωδικός Πρόσκλησης : 88/2019
Α/Α ΟΠΣ : 3851
Άξονας Προτεραιότητας : (05) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Θεματικός στόχος : (ΘΣ09) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Δυνητικοί Δικαιούχοι: 
Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών
Κλαδικοί φορείς
ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 02/03/2020 - Λήξης 30/06/2020 
Προϋπολογισμός : Συγχρ. Δημόσια Δαπάνη 2.500.000 €.
Διαδικασία Αξιολόγησης : Συγκριτική

Πρόσκληση 
Συνημμένα Πρόσκλησης

Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης 88/2019

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech