Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 88/2019 (Α/Α 3851)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης 88/2019 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας».

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 88/2019
Α/Α ΟΠΣ : 3851
Άξονας Προτεραιότητας : (05) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Θεματικός στόχος : (ΘΣ09) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών
  • Κλαδικοί φορείς
  • ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
  • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 02/03/2020 - Λήξης 31/07/2020 
Προϋπολογισμός : Συγχρ. Δημόσια Δαπάνη 2.500.000 €.
Διαδικασία Αξιολόγησης : Συγκριτική

Πρόσκληση (2η τροποποίηση)
Συνημμένα Πρόσκλησης

Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης 88/2019

Πρόσκληση (1η τροποποίηση)

Πρόσκληση (αρχική)

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech