Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 100/2020 (Α/Α 4478)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 100/2020 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο  «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ, έτους 2020-2021»

 

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 100/2020

Α/Α ΟΠΣ : 4478

Άξονας Προτεραιότητας : (05) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ09) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 27/07/2020 - Λήξης 31/08/2020 
Προϋπολογισμός : Συγχρ. Δημόσια Δαπάνη 170.000 €.

Διαδικασία Αξιολόγησης : Άμεση

Πρόσκληση 
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech