Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 14.6i.26.2-4 (Α/Α 4369) «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Ά κύκλος)»

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της πρόσκλησης 14.6i.26.2-4 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με τίτλο «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Ά κύκλος)».

 

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 14.6i.26.2-4

Άξονας Προτεραιότητας : (14) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Θεματικός στόχος : (ΘΣ06) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Δήμοι της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Π.Ε. Άρτας και ο Δήμος Ζηρού της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 20/8/2020 - Λήξης 19/11/2020 
Προϋπολογισμός : Συγχρ. Δημόσια Δαπάνη 3.250.000,00 €.

Διαδικασία Αξιολόγησης : Άμεση

Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης

 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech