Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκλησης 80/2019 (Α/Α :3741) : “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e – business ) II” (2η τροποποίηση)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης 80/2019 « Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) ΙΙ »

 

Προσοχή σημείο 2ης τροποποίησης :

 

Αντικατάσταση του εδαφίου του Κεφαλαίου 7.1  από «Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.300.000,00€. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το 150% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης. » σε «Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 7.500.000,00€. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το 115% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ».

 

2η τροποποίηση Πρόσκλησης

1η τροποποίηση Πρόσκλησης

(Αρχική Πρόσκληση)

Συνημμένα (Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης & Παραρτήματα)

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση Πρόσκληση 80/2019 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II

 

 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech