Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 4.3.1./ΕΥΔΠ_87 - 3η τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Δράση 4.3.1. "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων"

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ηπείρου για τη δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα (Πρόσκληση 4.3.1./ΕΥΔΠ_87) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων", για την τροποποίηση της λήξης υποβολής προτάσεων μέχρι 31/12/2019

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 4.3.1./ΕΥΔΠ_87 (1η)
Α/Α ΟΠΣΑΑ : 

Μέτρο 04 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)»
Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»
Δυνητικοί φορείς : 
 - Περιφέρεια Ηπείρου
 - Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 24/9/2018 - Λήξης : 31/12/2019
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 4.610.000 €

Πρόσκληση

Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech