Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Διευκρινήσεις πρόσκλησης 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η) - Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech