Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Καταπολέμηση της απάτης

Έγγραφο της ΕΥΔ με θέμα «Ενημέρωση για την καταπολέμηση της απάτητης και τη σύγκρουση συμφερόντων  στα συγχρηματοδοτούμενα έργα» (αρ. πρ. 927/31-3-2017.

Επιπλέον πληροφορίες για την  Εθνική Στρατηγική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις καθώς και λοιπό υλικό σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης, είναι διαθέσιμο σε άλλη ενότητα στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ (http://peproe.gr/library/institutional/antifraud ) αλλά και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του espa.gr (https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx )

Το σύνολο των διαδικασιών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (στο σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diadikasies.aspx)

Ενημέρωση Δικαιούχων 

ΟΔΗΓΙΑ O.VIII.2_1: Ορισμοί για παρατυπίες και θέματα απάτης 

Η Πρόληψη της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech