Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Οδηγός Προληπτικών Ελέγχων (Έκδ. 9/2018)

Τροποπoίηση και αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 6033/7-6-2017 εγγράφου της Ε.Υ.ΕΦ. ΠΑΑ με θέμα «Προληπτικός έλεγχος σταδίων υλοποίησης Δημοσίων συμβάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014 -2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων και τους ενδιάμεσους Φορείς Εφαρμογής (στους οποίους έχει εκχωρηθεί η διαχείρισης και εφαρμογή των υπομέτρων/ Δράσεων 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 και 7.3».

Οδηγός προληπτικών ελέγχων Ε.Υ. Εφαρμογής ΠΑΑ (αντικατάσταση 9/2018)
Σχέδια εγγράφων (9/2018)
Έγκριση διακήρυξης (9/2018)
Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης (9/2018)

 

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech