Συχνές ερωτήσεις

Αλλαγή Νομίμου Eκπροσώπου φορέα

Διαδικασία απόκτησης και διαχείρισης κωδικών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020