Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Εντάξεις Ταμείου Συνοχής

Τελευταία ενημέρωση στις 1 Μαρτίου 2019 

Κωδ. ΕΠ Επιχ. Πρόγραμμα Κωδ. Άξονα Άξονας Α/Α Πρόσκλησης Κωδικός Πρόσκλησης Κωδικός Έργου Τίτλος Έργου Ημ. Ένταξης Συν. Δημ. Δαπάνη Επιλ. Δημ. Δαπάνη Φορέας ένταξης
Κωδ. ΕΠ Επιχ. Πρόγραμμα Κωδ. Άξονα Άξονας Α/Α Πρόσκλησης Κωδικός Πρόσκλησης Κωδικός Έργου Τίτλος Έργου Ημ. Ένταξης Συν. Δημ. Δαπάνη Επιλ. Δημ. Δαπάνη Φορέας ένταξης

 

  • Last updated on .

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech