Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Καλως ήλθατε ...

Καλώς ήρθατε στο νέο δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020.

Μέσα από το νέο δικτυακό τόπο, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για:

 • το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
 • την στρατηγική και τους στόχους του
 • τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω ανάρτησης των προκηρύξεων, όπου περιγράφονται οι όροι εκλεξιμότητας των δαπανών, η περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης, οι σχετικές προθεσμίες, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, τα στοιχεία των αρμοδίων επικοινωνίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • παραδείγματα έργων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με στοιχεία και φωτογραφίες
 • τα στοιχεία προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και βασικά επιτεύγματα του ΕΠ κατά περίπτωση
 • θέματα σχετικά με την χρήση των πηγών της βιβλιοθήκης
 • θέματα δημοσιότητας
 • ενημέρωση για προσκλήσεις και αποφάσεις ένταξης
 • επικοινωνία με την ΕΥΔ μέσω ηλεκτρονικού Helpdesk, τηλεφώνου και email

Οι στόχοι της δημιουργίας του δικτυακού τόπου της Υπηρεσίας, ενδεικτικά είναι:

 • η συνεχής και άμεση ενημέρωση του περιεχομένου με τρόπο κατανοητό και φιλικό για τους χρήστες (πολίτες και δικαιούχους), με πρόσβαση από οποιοδήποτε μέσο
 • η δυνατότητα άμεσης και προσωποποιημένης ενημέρωσης σε εγγεγραμμένους χρήστες
 • η διασφάλιση δυνατότητας άμεσης ηλεκτρονικής τροφοδοσίας και ανταλλαγής δεδομένων από τους διαδικτυακούς τόπους των ΕΠ προς την ενιαία διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ
 • η τήρηση των προδιαγραφών για την πρόσβαση ΑμεΑ (επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον ΑΑ) με εφαρμογή της φωνητικής ανάγνωση

Οι παρατηρήσεις των επισκεπτών καθώς και τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου (αριθμός επισκέψεων, αριθμός μοναδικών επισκεπτών, χρόνος παραμονής, πηγή επισκέψεων κ.α.) θα αποτελέσουν εργαλεία για την βελτιστοποίηση του.

Get an overview

Explore all products

Latest News

Latest News

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech