Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισμού

Ο κεντρικός στόχος της Περιφερειακής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισμού είναι η διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού με την ενδυνάμωση των δημόσιων πολιτικών πρόληψης την καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που διαβιούν στην Περιφέρεια και αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης.

Οι ωφελούμενοι είναι το σύνολο των ευπαθών ομάδων, που ζουν κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και μπορούν να διακριθούν στις Ευάλωτες και Ειδικές Ομάδες του πληθυσμού που είναι τα Άτομα με αναπηρίες ψυχικές και σωματικές, φυλακισμένοι, θύματα κακοποίησης, ΡΟΜΑ, μετανάστες, άνεργοι, φτωχοί εργαζόμενοι, μη οικονομικά ενεργοί, ανασφάλιστοι, δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κ.λ.π.

Για την επίτευξη του Κεντρικού Στόχου, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων με βάση τους οποίους διαμορφώνονται οι βασικοί Άξονες Προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής, οι οποίοι βρίσκονται και σε άμεση συνάφεια με τον Εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό.

  • Ο 1ος Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει στην εξασφάλιση των βασικών συνθηκών διαβίωσης των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας.
  • Ο 2ος Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
  • Ο 3ος Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει αφενός στη δημιουργία ευκαιριών για την κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων που ζουν στην Ήπειρο (όπως ΡΟΜΑ, μετανάστες, άστεγοι), αφετέρου στην άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν άτομα που υφίστανται διακρίσεις για την κοινωνική τους ενσωμάτωση (πχ. ΑμεΑ, γυναίκες θύματα κακοποίησης, κακοποιημένα παιδιά κλπ.).
  • Ο 4ος Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει τη βελτίωση των προϋποθέσεων για την ένταξη των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας.

pdfΣχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ευπαθών Ομάδων
pdfΣχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ευπαθών Ομάδων

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech