Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 - 2020 έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η αποστολή της επίσημης Εγκριτικής αποφασής του.

Για περισσότερες Πληροφορίες καθώς και τα αναλυτικά περιεχόμενα της υποβολής πατήστε ΕΔΩ

Εγκεκριμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (zip)

Περιφερειακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά της Περιφέρειας Ηπείρου

Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ευπαθών Ομάδων

Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Ευρώπη 2014-2020

Κείμενα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 2014-2020

RIS 3 - Έξυπνη Εξειδίκευση

Οργάνωση - Διάρθρωση

Προτάσεις ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου

Εκδηλώσεις ΕΔΑ

Αγροτική ανάπτυξη

Συνέδρια - Ημερίδες

Πολιτική κατά της απάτης