Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Αγροτική ανάπτυξη

Αγροτική ανάπτυξη – Θεματικές Ομάδες Εργασίας

Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών για την Αγροτική Ανάπτυξη (pdf - 469 Kb)

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 σας ενημερώνουμε πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας των Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ), οι οποίες θα συνεισφέρουν, σε πρώτη φάση, στη διαμόρφωση της στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020

  • Έγγραφο Αγροτικής ανάπτυξης Θεματικές ομάδες (pdf)
  • Κατάλογος απόδεκτών (pdf)

Διασύνδεση με Ιστοσελίδα Αγροτικής Ανάπτυξης