Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Ευρώπη 2014-2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Ευρώπη 2014-2020

Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη δεκαετία "Ευρώπη 2020"

Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020 (espa.gr) 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων Εθνικής στρατηγικής.

Κείμενο βάσης (αρχική έκδοση) για την πρόταση της ΓΓΕΤ, ως φορέα ευθύνης για θέματα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ώστε να αποτελέσει το έναυσμα για ανταλλαγή απόψεων με τις περιφέρειες & φορείς εκπόνησης ερευνητικών δραστηριοτήτων. (pdf)

Σύνδεση με ιστοσελίδα ΓΓΕΤ