Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Πολιτική κατά της απάτης

Στο πλαίσιο του σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής κατα της απάτης η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επανδύσεων & ΕΣΠΑ κοινοποιεί τα παρακάτω έγγραφα και στοιχεία

 

Προηγούμενες ενημερώσεις

Θέματα Πρόληψης Απάτης

  • Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις.
    [pdf, 365 Kb]
  • Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ [pdf, 555 Kb]