Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Κείμενα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 2014-2020

Κείμενα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 2014 - 2020

Εγκεκριμένο κείμενο Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014- 2020 (νέο ΕΣΠΑ)2ο Σχέδιο (zip - 4.55 Mb -MD5:51E595C26019F8749BB1DCC9857E24DD ) 

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020  - 1ο Σχέδιο (pdf- 1,82 Mb)

3η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020 (3/2013) (pdf - 825 Kb)

Εγκύκλιος για την διεξαγωγή της Ex-ante αξιολόγησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (7/2013) (pdf - 942 Kb)

Προκύρηξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο "Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2020"

2η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020 (3/2013) (pdf - 242 Kb)

Κείμενο Θέσεων των υπηρεσιών της Ε.Ε (position paper) σχετικά με την ανάπτυξη Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την Περίοδο 2014 - 20220  (11/2012) (pdf - 585 Kb)

1η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020 (4/2012) ( (pdf - 280,81 Kb)