Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Οργάνωση - Διάρθρωση

Οργάνωση και διάρθρωση για την Νέα Προγραμματική Περίοδο

Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (Ο.Σ.Π.) (pdf - 64 Kb) 

Θεματικές Ομάδες Εργασίας

Συγκρότηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας (pdf - 193 Kb) - Πίνακας Συγκρότησης Θεματικών Ομάδων Εργασίας (pdf - 167 Kb)

1η τροποποίηση Συγκρότησης Θεματικών Ομάδων Εργασίας (pdf - 194 Kb) - Πίνακα Συγκρότησης Θεματικών Ομάδων Εργασίας (pdf - 171 Kb)