Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Προτάσεις ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου

Προτάσεις Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 

  • Πρόταση Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (pdf - 279 Kb)
  • Πρόταση Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο προετοιμασίας Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) (5/2013)  (pdf - 569 Kb) 
  • Πρόταση Περιφέρειας Ηπείρου για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής 2014-2020 (9/2012) [ pdf - 476 kb]

 

  • Eπίσημο Σχέδιο ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 όπως υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17/7/2014 ( pdf - 1,4 Mb - MD5 : 58C98C9A60997CEF8549A7C71B3F4F99)